Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Digital teknologi for læring og undervisning i skolen
Mari-Ann Letnes (red.)Fredrik Mørk Røkenes (red.)

Digital teknologi for læring og undervisning i skolen

2022BokmålOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Elevaktive undervisnings- og læringsformer står sentralt i den nye læreplanen (LK20), og teknologi er ett sentralt utgangspunkt for nye tilnærminger til undervisning og læring. Arbeid med fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å utforske og skape, og kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, er alle områder som må inkluderes i en pedagogisk og didaktisk tenkning rundt bruk av digital teknologi i skolen. Med dette er antologiens overordnede mål å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen hos lærerstudenter ved lærerutdanningen, og å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen.

Intensjonen er å gi utdanningsfeltet flere perspektiver på og kunnskap om hvordan bruk av digital teknologi i en pedagogisk undervisningspraksis, kan foregå. Forfatterne gir et bredt innblikk i aktuell forskning på feltet. Både i lys av dagens praksis i skolene og ut ifra en historisk sammenheng, og hvordan situasjonen for bruk av digital teknologi i ulike læreprosesser har utviklet seg. I tillegg presenterer forfatterne flere teoretiske innganger til teknologibruk i og utenfor skolen.

Målgruppe for boken er studenter i pedagogikk og lærerutdanning, lærere og skoleledere i skolen og forskere på IKT feltet.

ISBN9788215053929
UtgiverUniversitetsforlaget
Originalt formatEPUB
RedaktørerMari-Ann LetnesFredrik Mørk Røkenes
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Elevaktive undervisnings- og læringsformer står sentralt i den nye læreplanen (LK20), og teknologi er ett sentralt utgangspunkt for nye tilnærminger til undervisning og læring. Arbeid med fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å utforske og skape, og kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, er alle områder som må inkluderes i en pedagogisk og didaktisk tenkning rundt bruk av digital teknologi i skolen. Med dette er antologiens overordnede mål å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen hos lærerstudenter ved lærerutdanningen, og å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen.

Intensjonen er å gi utdanningsfeltet flere perspektiver på og kunnskap om hvordan bruk av digital teknologi i en pedagogisk undervisningspraksis, kan foregå. Forfatterne gir et bredt innblikk i aktuell forskning på feltet. Både i lys av dagens praksis i skolene og ut ifra en historisk sammenheng, og hvordan situasjonen for bruk av digital teknologi i ulike læreprosesser har utviklet seg. I tillegg presenterer forfatterne flere teoretiske innganger til teknologibruk i og utenfor skolen.

Målgruppe for boken er studenter i pedagogikk og lærerutdanning, lærere og skoleledere i skolen og forskere på IKT feltet.

Om boka

ISBN9788215053929
UtgiverUniversitetsforlaget
Originalt formatEPUB
RedaktørerMari-Ann LetnesFredrik Mørk Røkenes
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde