Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Skadelig seksuell atferd i skolen : hvem kan hjelpe meg? : samarbeid mellom tjenester
Kjersti DraugedalenHelle Kleive

Skadelig seksuell atferd i skolen : hvem kan hjelpe meg? : samarbeid mellom tjenester

2022Bokmål222 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hva er en skadelig seksuell atferd? Og kan barn ha skadelig seksuell atferd?

Intensjonen med denne boka er å presentere forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd (SSA), gjennom et tverretatlig samarbeid. Forfatterne gir en grunnlagsforståelse for hva som er viktig i tilnærmingen til barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd, og presenterer konkrete verktøy som hjelper i dette arbeidet.

Boka gir en oversikt over egen og andres rolle i tverretatlige samarbeid, og hvordan det tverretatlige samarbeidet bør foregå til det beste for barnet. Målet er å fremme refleksjon og profesjonell utvikling på tvers av fagområder, og presenterer konkrete verktøy, øvelser og ressurser til å støtte en slik utvikling. Boka tar utgangspunkt i skolen som en samarbeidsarena. Skolen er den ene institusjonen i samfunnet hvor alle barn og unge deltar, og det gjør skolen til den viktigste endringsagenten i et samfunn med tanke på rådende holdninger og praksis.

Primærmålgruppa er studenter i lærerutdanningen. Boka er også relevant for lærere og andre profesjoner i praksis, i tillegg til lærere i etter-/videreutdanning. Imidlertid er det gjennomgående fokuset for boka nettopp samarbeidet mellom skolen og andre profesjoner om barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd. Boka er dermed også aktuell innen andre fagområder, slik som helsesykepleien, barnevern, PPT og BUP, fordi den forklarer de ulike instansers roller i samarbeidet.

ISBN9788215053950
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215053967
Originalt formatEPUB
ForfattereKjersti DraugedalenHelle Kleive
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hva er en skadelig seksuell atferd? Og kan barn ha skadelig seksuell atferd?

Intensjonen med denne boka er å presentere forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd (SSA), gjennom et tverretatlig samarbeid. Forfatterne gir en grunnlagsforståelse for hva som er viktig i tilnærmingen til barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd, og presenterer konkrete verktøy som hjelper i dette arbeidet.

Boka gir en oversikt over egen og andres rolle i tverretatlige samarbeid, og hvordan det tverretatlige samarbeidet bør foregå til det beste for barnet. Målet er å fremme refleksjon og profesjonell utvikling på tvers av fagområder, og presenterer konkrete verktøy, øvelser og ressurser til å støtte en slik utvikling. Boka tar utgangspunkt i skolen som en samarbeidsarena. Skolen er den ene institusjonen i samfunnet hvor alle barn og unge deltar, og det gjør skolen til den viktigste endringsagenten i et samfunn med tanke på rådende holdninger og praksis.

Primærmålgruppa er studenter i lærerutdanningen. Boka er også relevant for lærere og andre profesjoner i praksis, i tillegg til lærere i etter-/videreutdanning. Imidlertid er det gjennomgående fokuset for boka nettopp samarbeidet mellom skolen og andre profesjoner om barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd. Boka er dermed også aktuell innen andre fagområder, slik som helsesykepleien, barnevern, PPT og BUP, fordi den forklarer de ulike instansers roller i samarbeidet.

Om boka

ISBN9788215053950
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215053967
Originalt formatEPUB
ForfattereKjersti DraugedalenHelle Kleive
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde