Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Skoleutvikling i praksis
Mats Ekholm (red.)Torbjørn Lund (red.)

Skoleutvikling i praksis

2021Bokmål, Svensk217 sider
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 990,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Skolen har i dag et voldsomt press på å utvikle seg i takt med tanker om hva som er den gode skole. Presset kommer både utenfra og innenfra. Antologien "Skoleutvikling i praksis" fra 2010 løfter fram ny kunnskap om utviklingsprosesser i skolen. Antologien består av spennende artikler som henter sin empiri fra skoleutviklingsprosjekter der skole, skoleeier og eksterne kompetansemiljøer har samarbeidet om å endre praksis. Hver artikkel konkretiserer ny lærdom som har oppstått når teori omsettes til praksis og mennesker begynner å tenke og handle annerledes. Alle tekstene handler direkte og indirekte om endringsledelse. Tematisk er de inndelt på denne måten: - Praksisaktiviteter som fører til endring, - Ledelse og samarbeid som drivkraft for endring. Eksempler på temaer: - Innføring av IKT og hvordan krav til kompetanseutvikling fører til skoleutvikling, - Lærersamarbeid som verktøy i skoleutvikling, - Drøfting av ulike tilnærminger til ledelse gjennom et flerårig prosjekt og konsekvenser av dette, - Drøfting av lærernes eierskap til prosjektet og om dette påvirker resultatet, - Utvikling av team på videregående skole i et samarbeidsprosjekt med grunnskolen, der dette er en innarbeidet arbeidsform. Målsettingen til det nasjonale skoleutviklingsprogrammet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" har vært å bidra til at flere skoler blir dyktigere til å vurdere egne resultater og forbedre opplæringen i tråd med kravene i reformen Kunnskapsløftet. Om lag 250 skoler og 40 barnehager har siden 2006 deltatt i dette programmet. På bakgrunn av dette programmet har bokas bidragsytere satt seg som mål å utvikle ny kunnskap om skoleutvikling. Resultatet har blitt originalt, nytt og lærerikt. Bidragsytere: Lena Abrahamsen, Ulf Blossing, Hans Jørgen Braathe, Trond Buland, Mette Bunting, Astrid Birgitte Eggen, Kirsti Lyngvær Engelien, Janne Madsen, Ann Merete Otterstad, Wenche Rønning, Lene Rønning-Arnesen, Anne Sofie Skogvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Kjersti Stundal og Mark

ISBN9788215057101
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215015965
Originalt formatPDF
RedaktørerMats EkholmTorbjørn LundKnut RoaldBeate Tislevoll
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 990,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

Skolen har i dag et voldsomt press på å utvikle seg i takt med tanker om hva som er den gode skole. Presset kommer både utenfra og innenfra. Antologien "Skoleutvikling i praksis" fra 2010 løfter fram ny kunnskap om utviklingsprosesser i skolen. Antologien består av spennende artikler som henter sin empiri fra skoleutviklingsprosjekter der skole, skoleeier og eksterne kompetansemiljøer har samarbeidet om å endre praksis. Hver artikkel konkretiserer ny lærdom som har oppstått når teori omsettes til praksis og mennesker begynner å tenke og handle annerledes. Alle tekstene handler direkte og indirekte om endringsledelse. Tematisk er de inndelt på denne måten: - Praksisaktiviteter som fører til endring, - Ledelse og samarbeid som drivkraft for endring. Eksempler på temaer: - Innføring av IKT og hvordan krav til kompetanseutvikling fører til skoleutvikling, - Lærersamarbeid som verktøy i skoleutvikling, - Drøfting av ulike tilnærminger til ledelse gjennom et flerårig prosjekt og konsekvenser av dette, - Drøfting av lærernes eierskap til prosjektet og om dette påvirker resultatet, - Utvikling av team på videregående skole i et samarbeidsprosjekt med grunnskolen, der dette er en innarbeidet arbeidsform. Målsettingen til det nasjonale skoleutviklingsprogrammet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" har vært å bidra til at flere skoler blir dyktigere til å vurdere egne resultater og forbedre opplæringen i tråd med kravene i reformen Kunnskapsløftet. Om lag 250 skoler og 40 barnehager har siden 2006 deltatt i dette programmet. På bakgrunn av dette programmet har bokas bidragsytere satt seg som mål å utvikle ny kunnskap om skoleutvikling. Resultatet har blitt originalt, nytt og lærerikt. Bidragsytere: Lena Abrahamsen, Ulf Blossing, Hans Jørgen Braathe, Trond Buland, Mette Bunting, Astrid Birgitte Eggen, Kirsti Lyngvær Engelien, Janne Madsen, Ann Merete Otterstad, Wenche Rønning, Lene Rønning-Arnesen, Anne Sofie Skogvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Kjersti Stundal og Mark

Om boka

ISBN9788215057101
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215015965
Originalt formatPDF
RedaktørerMats EkholmTorbjørn LundKnut RoaldBeate Tislevoll
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja

Tema

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!