Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Dannelse i skole og lærerutdanning
Mary Brekke (red.)

Dannelse i skole og lærerutdanning

2021Bokmål, Nynorsk206 sider
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

All lærerutdanning har to målsettinger: Å bidra til lærerstudentens dannelse - som yrkesutøver, menneske og samfunnsborger - og å sette den framtidige læreren i stand til å stimulere elevene i deres dannelsesprosess gjennom forståelse og kunnskap. Denne boka fra 2010 skal imøtekomme behovet for et rikt og nyansert perspektiv på barn og unges utvikling som demokratiske samfunnsaktører, deres egenutvikling, selvdannelse og deres verdier og holdninger knyttet til fellesskapet. Boka består av tre deler: En introduksjonsdel som utforsker dannelsesbegrepet, en hoveddel som ser på dannelse i sentrale fag og temaer i lærerutdanningen og en oppsummering over utfordringer i lærerutdanningen. Med sin kombinasjon av et teoretisk og et metodisk perspektiv skiller boka seg godt ut i "dannelseslitteraturen". Boka er først og fremst skrevet for studenter i den nye lærerutdanningen. Den er også skrevet med tanke på den 5-årige masterutdanningen for lærere som etter hvert vil bli innført ved landets lærerutdanninger. Også studenter i veilederutdanninger vil ha nytte av å lese boka. Siden boka har kommende lærere i grunnskolen som lesere, er innholdet også egnet for skoleledere. Boka viser hvordan dannelse kan tas opp i mange fag, og de didaktiske eksemplene i de ulike tekstene er ment å ha overføringsverdi til andre fag. Den er derfor ikke begrenset til ett enkelt fag. Ved siden av redaktør Mary Brekke er artikkelsamlingen skrevet av ansatte ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP): Bengt-Ove Andreassen, Anne Eriksen, Håkon Rune Folkenborg, Kjell Tørres Heggelund, Jorun Høier, Paul Martin Opdal, Kari Doseth Opstad, Karin Rørnes og Steinar Thorvaldsen. Finn Daniel Raaen er ansatt ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og ved avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

ISBN9788215059426
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215017815
Originalt formatPDF
RedaktørerMary Brekke
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja
Denne boka er tilgjengelig i Allvit+! For kun 1290,- får du tilgang til denne boka og omtrent 2000 andre bøker ut resten av året.Start Allvit+ nå!

All lærerutdanning har to målsettinger: Å bidra til lærerstudentens dannelse - som yrkesutøver, menneske og samfunnsborger - og å sette den framtidige læreren i stand til å stimulere elevene i deres dannelsesprosess gjennom forståelse og kunnskap. Denne boka fra 2010 skal imøtekomme behovet for et rikt og nyansert perspektiv på barn og unges utvikling som demokratiske samfunnsaktører, deres egenutvikling, selvdannelse og deres verdier og holdninger knyttet til fellesskapet. Boka består av tre deler: En introduksjonsdel som utforsker dannelsesbegrepet, en hoveddel som ser på dannelse i sentrale fag og temaer i lærerutdanningen og en oppsummering over utfordringer i lærerutdanningen. Med sin kombinasjon av et teoretisk og et metodisk perspektiv skiller boka seg godt ut i "dannelseslitteraturen". Boka er først og fremst skrevet for studenter i den nye lærerutdanningen. Den er også skrevet med tanke på den 5-årige masterutdanningen for lærere som etter hvert vil bli innført ved landets lærerutdanninger. Også studenter i veilederutdanninger vil ha nytte av å lese boka. Siden boka har kommende lærere i grunnskolen som lesere, er innholdet også egnet for skoleledere. Boka viser hvordan dannelse kan tas opp i mange fag, og de didaktiske eksemplene i de ulike tekstene er ment å ha overføringsverdi til andre fag. Den er derfor ikke begrenset til ett enkelt fag. Ved siden av redaktør Mary Brekke er artikkelsamlingen skrevet av ansatte ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP): Bengt-Ove Andreassen, Anne Eriksen, Håkon Rune Folkenborg, Kjell Tørres Heggelund, Jorun Høier, Paul Martin Opdal, Kari Doseth Opstad, Karin Rørnes og Steinar Thorvaldsen. Finn Daniel Raaen er ansatt ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og ved avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

Om boka

ISBN9788215059426
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2010
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215017815
Originalt formatPDF
RedaktørerMary Brekke
Tilgjengelig for opplesingNei
Tilgjengelig i Allvit+Ja

Fagområde

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!