Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Storyline i begynneropplæringen : en estetisk og leken tilnærming til læring
Ragnhild L. Næsje (red.)Stein Arnold Berggren (red.)

Storyline i begynneropplæringen : en estetisk og leken tilnærming til læring

2023Flerspråklig, Bokmål, Svensk228 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Storyline er en tilnærming til undervisning og læring hvor elever og lærere lager en fortelling sammen. Denne fortellingen danner rammen og konteksten for ulike hendelser som legger til rette for at elevene får eierskap til og medvirkning i eget læringsforløp. Storyline er elevsentrert og tar i bruk aktive og utforskende metoder, og tilnærmingen innbyr til tverrfaglige og temabaserte undervisningsforløp hvor de estetiske læreprosessene står sentralt.

I denne antologien viser forfatterne hvordan storyline kan være en ramme for tverrfaglige læringsforløp. Lek og kreativitet står sentralt og danner sammen med fortellingen den røde tråden. Forfatterne gir flere eksempler på gjennomførte storylineopplegg som er tilpasset elevene i begynneropplæringen, 1.-4. trinn. De kan være til både hjelp og inspirasjon når lærere selv skal gjennomføre storyline.

En fellesnevner i boken er det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. I begynneropplæringen handler det om å bli kjent med egne følelser, relasjoner til andre og å være en god venn. Forfatterne løfter frem storylines potensial til å være en leken, utforskende og kreativ tilnærming til undervisning og læring, som bygger på det elevene kan. Ved å introdusere elevene til en fremadskridende fortelling får elevene selv være aktører i egen læring.

Målgruppen for boken er lærerstudenter på grunnskolelærerutdanningen 1.-7., lærere, lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskaping.

ISBN9788215061009
UtgiverAschehoug
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215060965
Originalt formatEPUB
RedaktørerRagnhild L. NæsjeStein Arnold BerggrenGitte Cecilie MotzfeldtMargaretha HäggströmKristine Høeg Karlsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Storyline er en tilnærming til undervisning og læring hvor elever og lærere lager en fortelling sammen. Denne fortellingen danner rammen og konteksten for ulike hendelser som legger til rette for at elevene får eierskap til og medvirkning i eget læringsforløp. Storyline er elevsentrert og tar i bruk aktive og utforskende metoder, og tilnærmingen innbyr til tverrfaglige og temabaserte undervisningsforløp hvor de estetiske læreprosessene står sentralt.

I denne antologien viser forfatterne hvordan storyline kan være en ramme for tverrfaglige læringsforløp. Lek og kreativitet står sentralt og danner sammen med fortellingen den røde tråden. Forfatterne gir flere eksempler på gjennomførte storylineopplegg som er tilpasset elevene i begynneropplæringen, 1.-4. trinn. De kan være til både hjelp og inspirasjon når lærere selv skal gjennomføre storyline.

En fellesnevner i boken er det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. I begynneropplæringen handler det om å bli kjent med egne følelser, relasjoner til andre og å være en god venn. Forfatterne løfter frem storylines potensial til å være en leken, utforskende og kreativ tilnærming til undervisning og læring, som bygger på det elevene kan. Ved å introdusere elevene til en fremadskridende fortelling får elevene selv være aktører i egen læring.

Målgruppen for boken er lærerstudenter på grunnskolelærerutdanningen 1.-7., lærere, lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskaping.

Om boka

ISBN9788215061009
UtgiverAschehoug
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215060965
Originalt formatEPUB
RedaktørerRagnhild L. NæsjeStein Arnold BerggrenGitte Cecilie MotzfeldtMargaretha HäggströmKristine Høeg Karlsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde