Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kroppsøving i praksis : læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder
Øystein Bue Røynesdal (red.)Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (red.)

Kroppsøving i praksis : læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder

2024Bokmål230 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I denne boken kobler forfatterne utøvelsen av kroppsøvingsfaget og forskning tettere sammen, i lys av tre temaområder: læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder.

Formålet med boken er å bidra til utvikling av undervisningspraksiser som sikrer god opplæring i faget for alle elever, både i nåværende og i fremtidige læreplaner. Forfatterne synliggjør forskningsarbeidets relevans og anvendbarhet i lys av Fagfornyelsen (LK20), der det blant annet presenteres konkrete teorier, modeller eller empiri som kan skape fornying av undervisnings- og ledelsespraksis i faget.

Et viktig poeng med boken er også å fremheve hvordan de tre temaområdene er koblet tett sammen. Skal kroppsøvingslærere for eksempel lykkes i å ta i bruk mer elevsentrerte tilnærminger i faget trenger vi bred kompetanse om undervisningsmetoder, god forståelse for ulike ledelsespraksiser og evne til å variere hvilke typer spørsmål vi stiller til elevene når vi veileder dem.

Målgruppe for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE), kroppsøvingslærere i grunnskole eller videregående skole, og lærerutdannere og andre forskere i høyere utdanning med kroppsøving eller friluftsliv som sitt fagområde.

ISBN9788215063768
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063744
Originalt formatEPUB
RedaktørerØystein Bue RøynesdalIngfrid Mattingsdal Thorjussen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I denne boken kobler forfatterne utøvelsen av kroppsøvingsfaget og forskning tettere sammen, i lys av tre temaområder: læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder.

Formålet med boken er å bidra til utvikling av undervisningspraksiser som sikrer god opplæring i faget for alle elever, både i nåværende og i fremtidige læreplaner. Forfatterne synliggjør forskningsarbeidets relevans og anvendbarhet i lys av Fagfornyelsen (LK20), der det blant annet presenteres konkrete teorier, modeller eller empiri som kan skape fornying av undervisnings- og ledelsespraksis i faget.

Et viktig poeng med boken er også å fremheve hvordan de tre temaområdene er koblet tett sammen. Skal kroppsøvingslærere for eksempel lykkes i å ta i bruk mer elevsentrerte tilnærminger i faget trenger vi bred kompetanse om undervisningsmetoder, god forståelse for ulike ledelsespraksiser og evne til å variere hvilke typer spørsmål vi stiller til elevene når vi veileder dem.

Målgruppe for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE), kroppsøvingslærere i grunnskole eller videregående skole, og lærerutdannere og andre forskere i høyere utdanning med kroppsøving eller friluftsliv som sitt fagområde.

Om boka

ISBN9788215063768
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063744
Originalt formatEPUB
RedaktørerØystein Bue RøynesdalIngfrid Mattingsdal Thorjussen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde