Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Et samlet opplæringstilbud : for barn og unge med behov for individuelt tilrettelagt opplæring
Torill Moen (red.)Sultana Ali Norozi (red.)

Et samlet opplæringstilbud : for barn og unge med behov for individuelt tilrettelagt opplæring

2024Bokmål313 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I skoleåret 2023 -2024 får 8 prosent av grunnskoleelevene sakkyndige vurderinger som konkluderer med at de har behov for individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning som en del av opplæringstilbudet. For disse elevene innebærer skoledagen at de både deltar i ordinær opplæring, og at de har noen timer individuelt tilrettelagt opplæring/ spesialundervisning i tillegg. Uansett hvordan den individuelt tilrettelagte opplæringen/spesialundervisningen er organisert, er oppgaven for «laget» rundt eleven å få opplæringen til å bli helhetlig og sammenhengende.

Målet med boken er å bidra til økt bevissthet om, og forståelse av, at individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning er en del av barn og unges totale opplæring i skolen. Opplæringen som sådan må alltid planlegges og gjennomføres slik at elevene det gjelder opplever den som en helhet, hvor individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning og ordinær opplæring er integrert.

Boken retter seg mot studenter i spesialpedagogikk som ønsker å jobbe i det spesialpedagogiske støttesystemet i skoler eller PPT. Den er også aktuell for lærere som tar etter- og videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk-psykologiske fag ved universiteter og høgskoler. I tillegg retter den seg mot de som allerede jobber som spesialpedagoger i det spesialpedagogiske støttesystemet, enten det er i skoler eller i PPT.

ISBN9788215066103
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215066028
Originalt formatEPUB
RedaktørerTorill MoenSultana Ali Norozi
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I skoleåret 2023 -2024 får 8 prosent av grunnskoleelevene sakkyndige vurderinger som konkluderer med at de har behov for individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning som en del av opplæringstilbudet. For disse elevene innebærer skoledagen at de både deltar i ordinær opplæring, og at de har noen timer individuelt tilrettelagt opplæring/ spesialundervisning i tillegg. Uansett hvordan den individuelt tilrettelagte opplæringen/spesialundervisningen er organisert, er oppgaven for «laget» rundt eleven å få opplæringen til å bli helhetlig og sammenhengende.

Målet med boken er å bidra til økt bevissthet om, og forståelse av, at individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning er en del av barn og unges totale opplæring i skolen. Opplæringen som sådan må alltid planlegges og gjennomføres slik at elevene det gjelder opplever den som en helhet, hvor individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning og ordinær opplæring er integrert.

Boken retter seg mot studenter i spesialpedagogikk som ønsker å jobbe i det spesialpedagogiske støttesystemet i skoler eller PPT. Den er også aktuell for lærere som tar etter- og videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk-psykologiske fag ved universiteter og høgskoler. I tillegg retter den seg mot de som allerede jobber som spesialpedagoger i det spesialpedagogiske støttesystemet, enten det er i skoler eller i PPT.

Om boka

ISBN9788215066103
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215066028
Originalt formatEPUB
RedaktørerTorill MoenSultana Ali Norozi
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde