Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Inkluderende spesialundervisning
Rune Sarromaa Hausstätter (red.)

Inkluderende spesialundervisning

2019Bokmål, Nynorsk198 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Spesialundervisning i skolen er et tema som er mye debattert, men debatten har til tider vært preget av manglende kunnskaper om hvilke faktorer som spiller inn, forenklede framstillinger og en instrumentell forståelse av hvordan kvaliteten på undervisningen kan heves. Denne boka søker på grunnlag av forskning å bidra til kunnskapsutviklingen innen det (spesial)pedagogiske området. Den gir eksempler på praksis, bidrar med ny forståelse av spesialpedagogikkens plass i skolen og viser at debatten om spesialundervisningen ikke kan skilles fra den generelle debatten om norsk utdanning. Forfatterne presenterer nye perspektiver på den skolepolitiske utviklingen i Norge, og på skolen som en helhetlig opplæringsinstitusjon, og gir innspill til videre forskning og praksisutvikling. Det er først når vi er enige om hva vi mener med likeverdig utdannelse, hva som er god praksis, og på hvilken måte vi ønsker å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet, at debatten kan gi oss nyttige svar. Med dette utgangspunktet oppfordres alle som leser boka, til å videreføre debatten om retningen på norsk skole. Inkluderende spesialundervisning retter seg mot forskere, studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider innenfor pedagogisk praksis. Rune Sarromaa Hausstätter Professor ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker innenfor området spesialpedagogikk og spesialundervisning. Rune har tidligere blant annet gitt ut bøkene Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer (Fagbokforlaget) og Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget). Dordy Wilson Kunnskapssjef i Hamar og tidligere stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun har forsket på områder innen feltet formativ vurdering. Dordy har tidligere gitt ut boka Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget). Harald Jarning Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Forskskningsinteressene hans omfatter didaktikk og læreryrket samt utdanningshistoriske og kunnskapspolitiske tema. Han har blant annet publisert «Resultater som

ISBN9788245027228
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245012828
Originalt formatPDF
RedaktørerRune Sarromaa Hausstätter
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Spesialundervisning i skolen er et tema som er mye debattert, men debatten har til tider vært preget av manglende kunnskaper om hvilke faktorer som spiller inn, forenklede framstillinger og en instrumentell forståelse av hvordan kvaliteten på undervisningen kan heves. Denne boka søker på grunnlag av forskning å bidra til kunnskapsutviklingen innen det (spesial)pedagogiske området. Den gir eksempler på praksis, bidrar med ny forståelse av spesialpedagogikkens plass i skolen og viser at debatten om spesialundervisningen ikke kan skilles fra den generelle debatten om norsk utdanning. Forfatterne presenterer nye perspektiver på den skolepolitiske utviklingen i Norge, og på skolen som en helhetlig opplæringsinstitusjon, og gir innspill til videre forskning og praksisutvikling. Det er først når vi er enige om hva vi mener med likeverdig utdannelse, hva som er god praksis, og på hvilken måte vi ønsker å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet, at debatten kan gi oss nyttige svar. Med dette utgangspunktet oppfordres alle som leser boka, til å videreføre debatten om retningen på norsk skole. Inkluderende spesialundervisning retter seg mot forskere, studenter, lærere, spesialpedagoger og andre som arbeider innenfor pedagogisk praksis. Rune Sarromaa Hausstätter Professor ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker innenfor området spesialpedagogikk og spesialundervisning. Rune har tidligere blant annet gitt ut bøkene Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer (Fagbokforlaget) og Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget). Dordy Wilson Kunnskapssjef i Hamar og tidligere stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun har forsket på områder innen feltet formativ vurdering. Dordy har tidligere gitt ut boka Spesialundervisning i grunnskolen (Fagbokforlaget). Harald Jarning Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Forskskningsinteressene hans omfatter didaktikk og læreryrket samt utdanningshistoriske og kunnskapspolitiske tema. Han har blant annet publisert «Resultater som

Om boka

ISBN9788245027228
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245012828
Originalt formatPDF
RedaktørerRune Sarromaa Hausstätter
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde