Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken
Kjetil Børhaug (red.)Odd Ragnar Hunnes (red.)

Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken

2019Bokmål, Nynorsk217 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Fagdidaktikken har blitt viktigare i lærarutdanninga gjennom dei siste reformene, og behovet for samfunnsfagdidaktisk innsikt er derfor aukande. I denne fagboka er ei vid forståing av fagdidaktikken lagt til grunn, og det vert peika på at behovet for ny kunnskap og rettleiing er stort både når det gjeld kva faget skal innehalda, og korleis ein skal arbeida med det. Vi har derfor samla nye fagdidaktiske bidrag som tar opp ulike utfordringar og problem i faget. Artiklane gir innsikt i praksis og drøftar vegval og mogelege løysingar. Dei er meint som bidrag til å utvikla norsk samfunnsfagdidaktikk og tar utgangspunkt i vitskapleg forskingsarbeid av dei involverte.

Forfattarane har alle bakgrunn frå lærarutdanning, både i høgskule og universitet. Dei representerer både geografi, historie og dei einskilde samfunnskunnskapsdisiplinane, men kapitla tar i stor grad opp tema som er relevante på tvers av den vanlege oppdelinga av samfunnsfaget. Dei tema som vert tatt opp, er demokratisk danning, biletet av «dei andre», drøfting, å undervise verdiar og haldningar, progresjon i samfunnskunnskap, kartlære og lokalsamfunn som fagleg og pedagogisk ressurs. Boka er tenkt for lærarstudentar i samfunnsfag, for lærarar i skulen og for andre med interesse for korleis samfunnsforståing kan formidlast til unge menneske. Ho gir ikkje elementærinnføring i samfunnsfagdidaktikk, men studerer utvalde fordjupingstema i det samfunnsfagdidaktiske feltet.

Kjetil Børhaug er statsvitar og professor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Odd Ragnar Hunnes er geograf og dosent ved lærarutdanninga, Høgskulen i Volda.
Åshild Samnøy er historikar og førstelektor ved lærarutdanninga, NLA Høgskolen.

ISBN9788245027525
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245015485
Originalt formatPDF
RedaktørerKjetil BørhaugOdd Ragnar HunnesÅshild Samnøy
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagdidaktikken har blitt viktigare i lærarutdanninga gjennom dei siste reformene, og behovet for samfunnsfagdidaktisk innsikt er derfor aukande. I denne fagboka er ei vid forståing av fagdidaktikken lagt til grunn, og det vert peika på at behovet for ny kunnskap og rettleiing er stort både når det gjeld kva faget skal innehalda, og korleis ein skal arbeida med det. Vi har derfor samla nye fagdidaktiske bidrag som tar opp ulike utfordringar og problem i faget. Artiklane gir innsikt i praksis og drøftar vegval og mogelege løysingar. Dei er meint som bidrag til å utvikla norsk samfunnsfagdidaktikk og tar utgangspunkt i vitskapleg forskingsarbeid av dei involverte.

Forfattarane har alle bakgrunn frå lærarutdanning, både i høgskule og universitet. Dei representerer både geografi, historie og dei einskilde samfunnskunnskapsdisiplinane, men kapitla tar i stor grad opp tema som er relevante på tvers av den vanlege oppdelinga av samfunnsfaget. Dei tema som vert tatt opp, er demokratisk danning, biletet av «dei andre», drøfting, å undervise verdiar og haldningar, progresjon i samfunnskunnskap, kartlære og lokalsamfunn som fagleg og pedagogisk ressurs. Boka er tenkt for lærarstudentar i samfunnsfag, for lærarar i skulen og for andre med interesse for korleis samfunnsforståing kan formidlast til unge menneske. Ho gir ikkje elementærinnføring i samfunnsfagdidaktikk, men studerer utvalde fordjupingstema i det samfunnsfagdidaktiske feltet.

Kjetil Børhaug er statsvitar og professor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Odd Ragnar Hunnes er geograf og dosent ved lærarutdanninga, Høgskulen i Volda.
Åshild Samnøy er historikar og førstelektor ved lærarutdanninga, NLA Høgskolen.

Om boka

ISBN9788245027525
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245015485
Originalt formatPDF
RedaktørerKjetil BørhaugOdd Ragnar HunnesÅshild Samnøy
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde