Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Barnehagedidaktikk : en dynamisk og flerfaglig tilnærming
Stig Broström (red.)Tove Lafton (red.)

Barnehagedidaktikk : en dynamisk og flerfaglig tilnærming

2022Bokmål291 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hvordan kan man legge til rette for barns lærelyst, engasjement og vitebegjær?
I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk tenkning. Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold løftes fram.
Bidragene er basert på nyere pedagogisk forskning og tidsaktuelle barnehagepraksiser, og i denne reviderte utgaven er kapitlene oppdatert med de siste årenes forskning og revidering av barnehagens styringsdokumenter. Det doble perspektivet som inkluderer forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer, sikrer et nødvendig samspill mellom teori og praksis. I boken utdypes sentrale didaktiske begrep som overveiende plasserer seg i en danningsteoretisk tradisjon.
Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den retter seg mot forskere innen barnehage og didaktikk, lærerutdannere og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen.
Stig Broström er professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Han er utdannet barnehagelærer, cand.pæd. og ph.d. i småbarnspedagogikk og har i en rekke år vært opptatt av og forsket på barnehagens pedagogikk og barns første år i skolen.
Tove Lafton er førsteamanuensis i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og universitet på ulike nivåer og har en ph.d. med fokus på personalets møter med nye teknologier i barnehagen. Hennes interesseområder er ledelse, refleksjon, barnehagefaglig profesjonsutvikling og sosiomaterielle perspektiver, samt digital teknologi og digitale praksiser i barnehagen.
Mari Ann Letnes er ph.d. og førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har i tillegg en 20 % stilling som IKT-leder ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Letnes har gjennomført flere forskningsprosjekter relatert til barns kreative arbeid og estetiske læringsprosesser i skole og barnehager samt barns og elevers bruk av digital teknologi i kreative prosjekter. Hun deltar i forskjellige europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har lang undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole i kunst og håndverk, samt fra undervisning ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU på bachelor- og masternivå.

ISBN9788245039634
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037845
Originalt formatEPUB
RedaktørerStig BroströmTove LaftonMari-Ann Letnes
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hvordan kan man legge til rette for barns lærelyst, engasjement og vitebegjær?
I det barnehagefaglige landskapet står barnehagelæreren overfor en rekke faglige og praktiske utfordringer. Situasjonen krever at man har en dynamisk og mangfoldig tilnærming til didaktisk tenkning. Forfatterne viser hvordan man kan planlegge virksomheten ut fra en flerfaglig tilnærming. Både allmenndidaktiske og fagdidaktiske perspektiver på barnehagens pedagogikk og innhold løftes fram.
Bidragene er basert på nyere pedagogisk forskning og tidsaktuelle barnehagepraksiser, og i denne reviderte utgaven er kapitlene oppdatert med de siste årenes forskning og revidering av barnehagens styringsdokumenter. Det doble perspektivet som inkluderer forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer, sikrer et nødvendig samspill mellom teori og praksis. I boken utdypes sentrale didaktiske begrep som overveiende plasserer seg i en danningsteoretisk tradisjon.
Boken er tilpasset barnehagelærerutdanningens ulike kunnskapsområder. Den retter seg mot forskere innen barnehage og didaktikk, lærerutdannere og barnehagelærere som skal lede flerfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen.
Stig Broström er professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Han er utdannet barnehagelærer, cand.pæd. og ph.d. i småbarnspedagogikk og har i en rekke år vært opptatt av og forsket på barnehagens pedagogikk og barns første år i skolen.
Tove Lafton er førsteamanuensis i barnehagepedagogikk ved OsloMet. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage og universitet på ulike nivåer og har en ph.d. med fokus på personalets møter med nye teknologier i barnehagen. Hennes interesseområder er ledelse, refleksjon, barnehagefaglig profesjonsutvikling og sosiomaterielle perspektiver, samt digital teknologi og digitale praksiser i barnehagen.
Mari Ann Letnes er ph.d. og førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har i tillegg en 20 % stilling som IKT-leder ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Letnes har gjennomført flere forskningsprosjekter relatert til barns kreative arbeid og estetiske læringsprosesser i skole og barnehager samt barns og elevers bruk av digital teknologi i kreative prosjekter. Hun deltar i forskjellige europeiske forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Hun har lang undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole i kunst og håndverk, samt fra undervisning ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU på bachelor- og masternivå.

Om boka

ISBN9788245039634
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037845
Originalt formatEPUB
RedaktørerStig BroströmTove LaftonMari-Ann Letnes
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde