Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Litteraturkanon i norskfaget : historiske liner, aktuelle utfordringar
Torill SteinfeldBente Aamotsbakken

Litteraturkanon i norskfaget : historiske liner, aktuelle utfordringar

2022Nynorsk231 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Kva skal vi lese, og korleis bør vi lese og tolke litteratur i skolen? Korleis har litteraturkanon endra seg? Slike spørsmål står sentralt i denne boka om litteraturundervisning i norskfaget frå ca. 1800 til dag. Boka omtalar og drøftar tekstutval, fagplanar, litteratursyn, lesemåtar, analysemetodar og litteraturhistorieskriving. Det blir lagt særleg vekt på litteraturutval for ungdomstrinna og den vidaregåande skolen. Siste kapittel tek opp fagfornyinga og dei gevinstar og utfordringar denne reforma fører med seg.
Torill Steinfeld er professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Bente Aamotsbakken er professor emeritus ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Søraust-Noreg. Mads Breckan Claudi er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

ISBN9788245044010
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereTorill SteinfeldBente AamotsbakkenMads Breckan Claudi
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Kva skal vi lese, og korleis bør vi lese og tolke litteratur i skolen? Korleis har litteraturkanon endra seg? Slike spørsmål står sentralt i denne boka om litteraturundervisning i norskfaget frå ca. 1800 til dag. Boka omtalar og drøftar tekstutval, fagplanar, litteratursyn, lesemåtar, analysemetodar og litteraturhistorieskriving. Det blir lagt særleg vekt på litteraturutval for ungdomstrinna og den vidaregåande skolen. Siste kapittel tek opp fagfornyinga og dei gevinstar og utfordringar denne reforma fører med seg.
Torill Steinfeld er professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Bente Aamotsbakken er professor emeritus ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Søraust-Noreg. Mads Breckan Claudi er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.

Om boka

ISBN9788245044010
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereTorill SteinfeldBente AamotsbakkenMads Breckan Claudi
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde