Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Lagspill, læring og ledelse : om lagspillenes didaktikk
Lars Tore Ronglan

Lagspill, læring og ledelse : om lagspillenes didaktikk

2022Bokmål172 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boken handler om hvordan lagspillene fungerer og hvordan vi kan lære om og lede i lagspill. Hovedspørsmålet som ligger til grunn for boken, er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskapene vi inngår i?
Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen - lagspill, læring og ledelse - er et resultat av en bevisst tilnærming:
Tilrettelegging for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, framvekst, fellestrekk og egenart. Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene - treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker. Denne andre utgaven er ajourført med nyere referanser og ny forskning.
Bokens målgruppe er studenter som tar universitets- og høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer - men kanskje spesielt innen ungdomsidretten - vil kunne finne inspirasjon i bokens pedagogiske og lederskapsmessige refleksjoner.
Lars Tore Ronglan er rektor ved Norges idrettshøgskole. Ronglan har skrevet doktoravhandling om gruppedynamikk og ledelse i prestasjonsgrupper i toppidrett. Hans idrettslige bakgrunn er primært fra håndball. Han er gullklokkeinnehaver etter en lang landslagskarriere. I tillegg har han trenererfaring fra både barne-/ungdoms- og elitehåndball. .

ISBN9788245044324
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245040036
Originalt formatEPUB
ForfattereLars Tore Ronglan
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boken handler om hvordan lagspillene fungerer og hvordan vi kan lære om og lede i lagspill. Hovedspørsmålet som ligger til grunn for boken, er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskapene vi inngår i?
Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen - lagspill, læring og ledelse - er et resultat av en bevisst tilnærming:
Tilrettelegging for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, framvekst, fellestrekk og egenart. Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene - treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker. Denne andre utgaven er ajourført med nyere referanser og ny forskning.
Bokens målgruppe er studenter som tar universitets- og høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer - men kanskje spesielt innen ungdomsidretten - vil kunne finne inspirasjon i bokens pedagogiske og lederskapsmessige refleksjoner.
Lars Tore Ronglan er rektor ved Norges idrettshøgskole. Ronglan har skrevet doktoravhandling om gruppedynamikk og ledelse i prestasjonsgrupper i toppidrett. Hans idrettslige bakgrunn er primært fra håndball. Han er gullklokkeinnehaver etter en lang landslagskarriere. I tillegg har han trenererfaring fra både barne-/ungdoms- og elitehåndball. .

Om boka

ISBN9788245044324
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245040036
Originalt formatEPUB
ForfattereLars Tore Ronglan
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde