Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Fortellinger fra praksis : trøbbel, vendepunkt og stolthet
Elin Eriksen Ødegaard (red.)Magli Sofie Økland (red.)

Fortellinger fra praksis : trøbbel, vendepunkt og stolthet

2023Bokmål253 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Artiklene i denne boka utgår fra forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Forfatterne formidler studier av studenters narrative praksiserfaringer og reflekterer over og utfordrer vilkår for disse.
Boka er et bidrag til en revitalisering av undervisningsformer for praksisstudier. Den bidrar med ny kunnskap og innsikt for å forstå studenters erfaringer fra praksis og for å kunne støtte og utfordre læreprosesser. Boka aktualiserer pågående refleksjoner om praksisopplæring gjennom studier knyttet til praksisfortellinger, pensumlitteratur, praksisforberedelse, veiledning, ledelse og vurdering. En sentral premiss for artiklene er betydningen forfatterne legger i danningsperspektiver som identitet, subjektivitet, meningsskaping, perspektivskifter og selviscenesettelse.
Bokas redaktører har begge sin hovedarbeidsplass ved Høgskolen i Bergen.
Elin Eriksen Ødegaard arbeider som professor i barnehagepedagogikk og prodekan for forskning ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og som professor II ved UiT - Norges arktiske universitet. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bøker om fortelling i et lærings-, kultur- og danningsperspektiv.
Magli Sofie Økland arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og som forsker og sekretær for Følgegruppe for barnehagelærerutdanningen ved Senter for utdanningsforskning.
De øvrige bidragsyterne er: Elisabeth Brun, Nina Carson, Margareth Eilifsen, Susanne Garvis, Janne Gjernes, Mette Bøe Lyngstad, Tiri Bergesen Schei, Helene Torsteinson, Wenche Aasen og Geir Aaserud.

ISBN9788245044539
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245017786
Originalt formatEPUB
RedaktørerElin Eriksen ØdegaardMagli Sofie Økland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Artiklene i denne boka utgår fra forskningsprogrammet Lærerprofesjonalitet ved Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen. Forfatterne formidler studier av studenters narrative praksiserfaringer og reflekterer over og utfordrer vilkår for disse.
Boka er et bidrag til en revitalisering av undervisningsformer for praksisstudier. Den bidrar med ny kunnskap og innsikt for å forstå studenters erfaringer fra praksis og for å kunne støtte og utfordre læreprosesser. Boka aktualiserer pågående refleksjoner om praksisopplæring gjennom studier knyttet til praksisfortellinger, pensumlitteratur, praksisforberedelse, veiledning, ledelse og vurdering. En sentral premiss for artiklene er betydningen forfatterne legger i danningsperspektiver som identitet, subjektivitet, meningsskaping, perspektivskifter og selviscenesettelse.
Bokas redaktører har begge sin hovedarbeidsplass ved Høgskolen i Bergen.
Elin Eriksen Ødegaard arbeider som professor i barnehagepedagogikk og prodekan for forskning ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og som professor II ved UiT - Norges arktiske universitet. Hun har publisert en rekke forskningsartikler og bøker om fortelling i et lærings-, kultur- og danningsperspektiv.
Magli Sofie Økland arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen og som forsker og sekretær for Følgegruppe for barnehagelærerutdanningen ved Senter for utdanningsforskning.
De øvrige bidragsyterne er: Elisabeth Brun, Nina Carson, Margareth Eilifsen, Susanne Garvis, Janne Gjernes, Mette Bøe Lyngstad, Tiri Bergesen Schei, Helene Torsteinson, Wenche Aasen og Geir Aaserud.

Om boka

ISBN9788245044539
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245017786
Originalt formatEPUB
RedaktørerElin Eriksen ØdegaardMagli Sofie Økland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde