Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen
Charlotte U. Johannessen (red.)Cecilie Thun (red.)

Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen

2023Bokmål231 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boken handler om hvordan endringer i organisering og arbeidsdeling i barnehagen påvirker personalets praksis og profesjonalitet. I kapitlene diskuteres også barnehagelærerens pedagogiske ledelse, profesjonsrolle, foreldresamarbeid og grensedragninger mellom praktiske og pedagogiske oppgaver. I tillegg utforskes leder- og veilederrollen og utfordringer og muligheter knyttet til å lede et mangfoldig fellesskap i barnehagen. Hvordan virker ny organisering inn på yrkesroller og profesjonalitet i barnehagen? Dette spørsmålet besvares gjennom analyser av fire kvalitative forskningsprosjekter. I Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen bidrar forfatterne med kontekstspesifikk kunnskap i et felt som er lite belyst i forskningslitteraturen.
Boken er relevant for bachelor- og masterstudenter i barnelærerutdanninger, styrer- og lederutdanninger, samt for forskere og undervisere innenfor barnehagefeltet. Tematikken er også relevant for ansatte i barnehagen og andre som arbeider i dette feltet både praktisk, teoretisk og politisk.
Charlotte Johannessen (red.) arbeider som førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagefeltet er rettet mot ledelse og organisasjonsutvikling, små barn i risikosituasjoner, tverrfaglig samarbeid og barnehagetilbudet for de yngste barna.
Cecilie Thun (red.) arbeider som førsteamanuensis i samfunnsfag ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forskningskompetanse er knyttet til organisasjon og ledelse i et mangfoldsperspektiv, samt til deltagelse og medborgerskap i et mangfoldig samfunn.
Andre bidragsytere er Magritt Lundestad, Mette Vaagan Slåtten, Ann Kristin Larsen, Kristina A. Ivarson, Maria Brennhovd, Elisabeth Førde, Alona Laski, Rasmus Kleppe, Line Marie Onsrud og Kristin Amine Sund.

ISBN9788245045697
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044300
Originalt formatEPUB
RedaktørerCharlotte U. JohannessenCecilie Thun
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boken handler om hvordan endringer i organisering og arbeidsdeling i barnehagen påvirker personalets praksis og profesjonalitet. I kapitlene diskuteres også barnehagelærerens pedagogiske ledelse, profesjonsrolle, foreldresamarbeid og grensedragninger mellom praktiske og pedagogiske oppgaver. I tillegg utforskes leder- og veilederrollen og utfordringer og muligheter knyttet til å lede et mangfoldig fellesskap i barnehagen. Hvordan virker ny organisering inn på yrkesroller og profesjonalitet i barnehagen? Dette spørsmålet besvares gjennom analyser av fire kvalitative forskningsprosjekter. I Organisering, arbeidsdeling og profesjonalitet i barnehagen bidrar forfatterne med kontekstspesifikk kunnskap i et felt som er lite belyst i forskningslitteraturen.
Boken er relevant for bachelor- og masterstudenter i barnelærerutdanninger, styrer- og lederutdanninger, samt for forskere og undervisere innenfor barnehagefeltet. Tematikken er også relevant for ansatte i barnehagen og andre som arbeider i dette feltet både praktisk, teoretisk og politisk.
Charlotte Johannessen (red.) arbeider som førstelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagefeltet er rettet mot ledelse og organisasjonsutvikling, små barn i risikosituasjoner, tverrfaglig samarbeid og barnehagetilbudet for de yngste barna.
Cecilie Thun (red.) arbeider som førsteamanuensis i samfunnsfag ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hennes forskningskompetanse er knyttet til organisasjon og ledelse i et mangfoldsperspektiv, samt til deltagelse og medborgerskap i et mangfoldig samfunn.
Andre bidragsytere er Magritt Lundestad, Mette Vaagan Slåtten, Ann Kristin Larsen, Kristina A. Ivarson, Maria Brennhovd, Elisabeth Førde, Alona Laski, Rasmus Kleppe, Line Marie Onsrud og Kristin Amine Sund.

Om boka

ISBN9788245045697
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044300
Originalt formatEPUB
RedaktørerCharlotte U. JohannessenCecilie Thun
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde