Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap : systematikk og kreativitet
Tine Sophie Prøitz (red.)

Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap : systematikk og kreativitet

2023Bokmål200 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I dag har vi tilgang til en overveldende mengde forskning og publikasjoner. Det gjør det å skaffe seg oversikt over kunnskapsfelt krevende, men også desto viktigere.
I ethvert forskningsarbeid, enten det er i en masteroppgave, en ph.d.-avhandling eller i andre typer forskningsprosjekter, må det redegjøres for forskningen og kunnskapen som allerede finnes i feltet. Forskningsoversikten er altså en helt nødvendig del av forskningsarbeidet. For det første er forskningsoversikten viktig for å sikre arbeidets kvalitet og etterrettelighet. For det andre er forskningsoversikten viktig for utvikling og oppdatering av studenters og forskeres kunnskap om sitt eget felt.
Et viktig poeng med boken er at forskningsoversikter blir til gjennom en kombinasjon av systematikk og kreativitet. Forskeren har på den ene siden en rekke verktøy tilgjengelig som kan bidra til å sikre systematikk og kvalitet, men trenger på den andre siden også kreativitet i valg av fremgangsmåter, metoder og prosedyrer, i valg av søkestrategier, søkeord og kriterier for inkludering og ekskludering av publikasjoner og i kvalitetssikring og sammenfatning av resultater.
I boken presenterer forfatterne hvordan de har arbeidet med forskningsoversikter i ulike forskningssammenhenger. Bokens redaktør er Tine S. Prøitz. Bidragsyterne er Alessandra Dieudé, Hege Hermansen, Sølvi Mausethagen, Eva Sauvage og Astrid Camilla Wiig.
Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på forhold mellom politikk, forskning og praksis. Hun har gjennom flere år studert forskningsoversikter som fenomen i utdanningsfeltet og også utviklet flere publiserte forskningsoversikter.

ISBN9788245046038
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044171
Originalt formatEPUB
RedaktørerTine Sophie Prøitz
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I dag har vi tilgang til en overveldende mengde forskning og publikasjoner. Det gjør det å skaffe seg oversikt over kunnskapsfelt krevende, men også desto viktigere.
I ethvert forskningsarbeid, enten det er i en masteroppgave, en ph.d.-avhandling eller i andre typer forskningsprosjekter, må det redegjøres for forskningen og kunnskapen som allerede finnes i feltet. Forskningsoversikten er altså en helt nødvendig del av forskningsarbeidet. For det første er forskningsoversikten viktig for å sikre arbeidets kvalitet og etterrettelighet. For det andre er forskningsoversikten viktig for utvikling og oppdatering av studenters og forskeres kunnskap om sitt eget felt.
Et viktig poeng med boken er at forskningsoversikter blir til gjennom en kombinasjon av systematikk og kreativitet. Forskeren har på den ene siden en rekke verktøy tilgjengelig som kan bidra til å sikre systematikk og kvalitet, men trenger på den andre siden også kreativitet i valg av fremgangsmåter, metoder og prosedyrer, i valg av søkestrategier, søkeord og kriterier for inkludering og ekskludering av publikasjoner og i kvalitetssikring og sammenfatning av resultater.
I boken presenterer forfatterne hvordan de har arbeidet med forskningsoversikter i ulike forskningssammenhenger. Bokens redaktør er Tine S. Prøitz. Bidragsyterne er Alessandra Dieudé, Hege Hermansen, Sølvi Mausethagen, Eva Sauvage og Astrid Camilla Wiig.
Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på forhold mellom politikk, forskning og praksis. Hun har gjennom flere år studert forskningsoversikter som fenomen i utdanningsfeltet og også utviklet flere publiserte forskningsoversikter.

Om boka

ISBN9788245046038
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044171
Originalt formatEPUB
RedaktørerTine Sophie Prøitz
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde