Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sammen i lek
Anne GreveEilen Bergvik

Sammen i lek

2023Bokmål245 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Hva skjer hvis lærere deltar i barns lek?
I boka Sammen i lek utfordrer forfatterne forståelsen av at lek kun er noe som hører barna og barndommen til. Forfatterne viser at dersom lærere i barnehage og skole blir med i barns lek uten et annet mål enn å skulle leke, kan leken fortsette. Lærere kan delta i lek på måter som inspirerer til mer lek. Men dette er ikke lett, og den studien som forfatterne bygger denne boken på, viser også til de mange dilemmaer og utfordringer som lærere står overfor når de skal delta i lek med barn.
Forfatterne av Sammen i lek har gjennomført en studie der de gjennom bruk av ulike metoder forsøker å finne svar på hvordan lærere opplever å ta del i barns lek og hvordan barn opplever det at lærere blir med på leken. Kunnskap om improvisasjon og kunnskap om dramatisk lek som estetisk uttrykk trer frem som to viktige forutsetninger for at en slik deltakelse skal inspirere til mer lek.
Sammen i lek en vitenskapelig monografi som henvender seg til lærere i barnehage og skole, til lærerstudenter i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen og til forskere som er opptatt av å få mer kunnskap om barns dramatiske lek.
Anne Greve er barnehagelærer og professor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har lang erfaring fra barnehage og fra barnehagelærerutdanning, og er spesielt opptatt av barns lek, barns vennskap og barnehagens historie.
Eilen Bergvik er barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage ved siden av arbeidet med denne boka. Hun er nå ansatt som universitetslektor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er spesielt opptatt av barns dramatiske lek, fortelling og figurteater i barnehagen.
Knut Olav Kristensen er barnehagelærer og universitetslektor i drama og teater ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Han har i en årrekke vært opptatt av barns dramatiske lek som et estetisk uttrykk og hvordan den kan verdsettes og få livsrom i barnehagens hverdag.

ISBN9788245046724
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245026986
Originalt formatEPUB
ForfattereAnne GreveEilen BergvikKnut Olav Kristensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Hva skjer hvis lærere deltar i barns lek?
I boka Sammen i lek utfordrer forfatterne forståelsen av at lek kun er noe som hører barna og barndommen til. Forfatterne viser at dersom lærere i barnehage og skole blir med i barns lek uten et annet mål enn å skulle leke, kan leken fortsette. Lærere kan delta i lek på måter som inspirerer til mer lek. Men dette er ikke lett, og den studien som forfatterne bygger denne boken på, viser også til de mange dilemmaer og utfordringer som lærere står overfor når de skal delta i lek med barn.
Forfatterne av Sammen i lek har gjennomført en studie der de gjennom bruk av ulike metoder forsøker å finne svar på hvordan lærere opplever å ta del i barns lek og hvordan barn opplever det at lærere blir med på leken. Kunnskap om improvisasjon og kunnskap om dramatisk lek som estetisk uttrykk trer frem som to viktige forutsetninger for at en slik deltakelse skal inspirere til mer lek.
Sammen i lek en vitenskapelig monografi som henvender seg til lærere i barnehage og skole, til lærerstudenter i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen og til forskere som er opptatt av å få mer kunnskap om barns dramatiske lek.
Anne Greve er barnehagelærer og professor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har lang erfaring fra barnehage og fra barnehagelærerutdanning, og er spesielt opptatt av barns lek, barns vennskap og barnehagens historie.
Eilen Bergvik er barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehage ved siden av arbeidet med denne boka. Hun er nå ansatt som universitetslektor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er spesielt opptatt av barns dramatiske lek, fortelling og figurteater i barnehagen.
Knut Olav Kristensen er barnehagelærer og universitetslektor i drama og teater ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Han har i en årrekke vært opptatt av barns dramatiske lek som et estetisk uttrykk og hvordan den kan verdsettes og få livsrom i barnehagens hverdag.

Om boka

ISBN9788245046724
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245026986
Originalt formatEPUB
ForfattereAnne GreveEilen BergvikKnut Olav Kristensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde