Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Metodebok for mediefag
Helge ØstbyeKnut Helland

Metodebok for mediefag

2023Bokmål382 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Er du opptatt av mediene - av kommunikasjon, dialog, kultur, identitet og demokrati? Metodebok for mediefag gir en innføring i sentrale forskningsmetoder på feltet. Denne femte utgaven av boka tar for seg dagens mediesituasjon, med plattformselskaper, sosiale medier og nye medieteknologier. Bokas eksempler, perspektiver og fremgangsmåter er oppdaterte.
Boka gir metodekunnskap som er nødvendig for å gjennomføre egne forskningsprosjekter. Denne kunnskapen er også viktig for å kunne forholde seg kritisk til funn og teorier presentert i faglitteraturen. Metodene som behandles i boka, er blant annet kildekritikk, tekst-og diskursanalyse, kvalitativt intervju og observasjon, spørreskjema og kvantitativ innholdsanalyse. Krav til etikk og kvalitet i undersøkelser av både tradisjonelle og nye medier er behandlet inngående. Utvalgte vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer diskuteres også.
Metodebok for mediefag er skrevet for studenter i ulike medie- og kommunikasjonsfag. Den egner seg også for tilgrensende fagområder som kulturfag, journalistikk og markedsføring.
Forfatterne Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen og Hallvard Moe er alle knyttet til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB.

ISBN9788245047677
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245045567
Originalt formatEPUB
ForfattereHelge ØstbyeKnut HellandKarl KnapskogLeif Ove LarsenHallvard Moe
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Er du opptatt av mediene - av kommunikasjon, dialog, kultur, identitet og demokrati? Metodebok for mediefag gir en innføring i sentrale forskningsmetoder på feltet. Denne femte utgaven av boka tar for seg dagens mediesituasjon, med plattformselskaper, sosiale medier og nye medieteknologier. Bokas eksempler, perspektiver og fremgangsmåter er oppdaterte.
Boka gir metodekunnskap som er nødvendig for å gjennomføre egne forskningsprosjekter. Denne kunnskapen er også viktig for å kunne forholde seg kritisk til funn og teorier presentert i faglitteraturen. Metodene som behandles i boka, er blant annet kildekritikk, tekst-og diskursanalyse, kvalitativt intervju og observasjon, spørreskjema og kvantitativ innholdsanalyse. Krav til etikk og kvalitet i undersøkelser av både tradisjonelle og nye medier er behandlet inngående. Utvalgte vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer diskuteres også.
Metodebok for mediefag er skrevet for studenter i ulike medie- og kommunikasjonsfag. Den egner seg også for tilgrensende fagområder som kulturfag, journalistikk og markedsføring.
Forfatterne Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen og Hallvard Moe er alle knyttet til Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB.

Om boka

ISBN9788245047677
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245045567
Originalt formatEPUB
ForfattereHelge ØstbyeKnut HellandKarl KnapskogLeif Ove LarsenHallvard Moe
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde