Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Språkspor : språk, stad og didaktikk
Trude Bukve (red.)Ingvil Brügger Budal (red.)

Språkspor : språk, stad og didaktikk

2023Bokmål, NynorskOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Korleis kan staden brukast som kjelde til læring i norskfaget? Denne boka viser korleis by- og bygderomma rundt oss er ei utømmeleg kjelde til å lære om språk.

I denne rikt illustrerte boka gjev forfattarane ein lett tilgjengeleg inngang til korleis læraren kan bruke staden i arbeid med tema som språkhistorie, namngjeving, talespråkleg variasjon og haldningar, normering og språkpolitikk, nabospråk, nasjonale minoritetsspråk og fleirspråklegheit, og slik leggje til rette for aktiv og utforskande læring i skulen. Lesaren møter også kapittel om læraren si profesjonsfaglege tilnærming til språket på staden, om forankringa i LK20 og potensialet for djupnelæring, og dessutan korleis metoden kan nyttast i tverrfagleg arbeid.

Trude Bukve (fødd 1986) er førsteamanuensis i norsk og norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Bukve er oppteken av fleirspråklegheit, språkpolitikk og opplevingar av språk og læring i utdanning.

Ingvil Brügger Budal (fødd 1975) er professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Ho er oppteken av tekst, språkbruk og språkbrukarar.

Samuele Mascetti (fødd 1991) er høgskulelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han underviser i språkdidaktikk og forskar særleg på språkhistorie.

ISBN9788245047912
UtgiverFagbokforlagetLandslaget for norskundervisning
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245040289
Originalt formatEPUB
RedaktørerTrude BukveIngvil Brügger BudalSamuele Mascetti
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Korleis kan staden brukast som kjelde til læring i norskfaget? Denne boka viser korleis by- og bygderomma rundt oss er ei utømmeleg kjelde til å lære om språk.

I denne rikt illustrerte boka gjev forfattarane ein lett tilgjengeleg inngang til korleis læraren kan bruke staden i arbeid med tema som språkhistorie, namngjeving, talespråkleg variasjon og haldningar, normering og språkpolitikk, nabospråk, nasjonale minoritetsspråk og fleirspråklegheit, og slik leggje til rette for aktiv og utforskande læring i skulen. Lesaren møter også kapittel om læraren si profesjonsfaglege tilnærming til språket på staden, om forankringa i LK20 og potensialet for djupnelæring, og dessutan korleis metoden kan nyttast i tverrfagleg arbeid.

Trude Bukve (fødd 1986) er førsteamanuensis i norsk og norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Bukve er oppteken av fleirspråklegheit, språkpolitikk og opplevingar av språk og læring i utdanning.

Ingvil Brügger Budal (fødd 1975) er professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Ho er oppteken av tekst, språkbruk og språkbrukarar.

Samuele Mascetti (fødd 1991) er høgskulelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han underviser i språkdidaktikk og forskar særleg på språkhistorie.

Om boka

ISBN9788245047912
UtgiverFagbokforlagetLandslaget for norskundervisning
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245040289
Originalt formatEPUB
RedaktørerTrude BukveIngvil Brügger BudalSamuele Mascetti
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde