Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Strategisk skoleledelse
Jan Merok PaulsenMette Marit F. Jenssen

Strategisk skoleledelse

2023Bokmål221 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boken forklarer hvorfor ledelse i skolen er viktig og samtidig et prosjekt som involverer mange aktører i samspill. Formålet med boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Dette blir billedlig uttrykt gjennom metaforen «den pedagogiske verdikjeden». Strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet.
Denne andre utgaven er styrket med flere kapitler basert på nyere norsk forskning med særskilt vekt på ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Denne tematikken omhandler blant annet hvilke betingelser som må være til stede for at engasjement i disse fellesskapene skal heve kvaliteten på den enkelte lærers pedagogiske praksis.
Jan Merok Paulsen er professor i skoleledelse og tilknyttet OsloMet. Hans forskningsinteresse omfatter ledelse fra skoleeiernivået, utvikling av ledergrupper og skolens ledelsespraksis. Han har utgitt flere forskningsartikler og fagbøker om disse temaene.
Mette Marit Forsmo Jenssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnskolen. Ved SePU er hun studieprogramansvarlig for master i utdanningsledelse, underviser ved rektorutdanningen og samarbeider med flere kommuner i forbindelse med tilskuddsordningene. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen Profesjonelle læringsfellesskap i skolen. En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning? (2023).

ISBN9788245048407
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044270
Originalt formatEPUB
ForfattereJan Merok PaulsenMette Marit F. Jenssen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boken forklarer hvorfor ledelse i skolen er viktig og samtidig et prosjekt som involverer mange aktører i samspill. Formålet med boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Dette blir billedlig uttrykt gjennom metaforen «den pedagogiske verdikjeden». Strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet.
Denne andre utgaven er styrket med flere kapitler basert på nyere norsk forskning med særskilt vekt på ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Denne tematikken omhandler blant annet hvilke betingelser som må være til stede for at engasjement i disse fellesskapene skal heve kvaliteten på den enkelte lærers pedagogiske praksis.
Jan Merok Paulsen er professor i skoleledelse og tilknyttet OsloMet. Hans forskningsinteresse omfatter ledelse fra skoleeiernivået, utvikling av ledergrupper og skolens ledelsespraksis. Han har utgitt flere forskningsartikler og fagbøker om disse temaene.
Mette Marit Forsmo Jenssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet. Hun har mange års erfaring som lærer i grunnskolen. Ved SePU er hun studieprogramansvarlig for master i utdanningsledelse, underviser ved rektorutdanningen og samarbeider med flere kommuner i forbindelse med tilskuddsordningene. Hun har skrevet doktorgradsavhandlingen Profesjonelle læringsfellesskap i skolen. En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning? (2023).

Om boka

ISBN9788245048407
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044270
Originalt formatEPUB
ForfattereJan Merok PaulsenMette Marit F. Jenssen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde