Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Utdanning for tverrfaglige mål
Monica Johannesen (red.)Pål Lundberg (red.)

Utdanning for tverrfaglige mål

2023Bokmål282 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Tverrfaglighet har vært tema i skole og lærerutdanning lenge, og LK20 understreker viktigheten av å jobbe på tvers av fagdisipliner, blant annet gjennom de tverrfaglige temaene. I lærerutdanningen jobbes det med fagovergripende temaer, blant annet digital kompetanse, forsknings-og utviklingskompetanse og mangfoldskompetanse. Det er disse tre fagovergripende kompetansene denne boka har som omdreiningspunkt.
Ved å lese denne boka får du som lærerstudent og lærer inngående kjennskap til hva fagovergripende kompetanse for lærere er. Vi retter oppmerksomheten mot tverrfaglighet og fagovergripende mål i grunnskole og lærerutdanning - og hvilken kompetanse lærere trenger for å ivareta disse. Boka presenterer fagovergripende lærerkompetanser fra en rekke synsvinkler, med kapitler både fra læreres praksis i klasserommet og forskeres funn etter intervjuer og observasjoner. På denne måten framkommer et mangefasettert bilde. Gjennom kapitlene i denne boka kan alle som jobber med skole og lærerutdanning, få nye perspektiver på lærerens kompetanse, og også bedre forståelse av de mange perspektivene som finnes.
Monica Johannesen, Pål Lundberg og Bjørn Smestad er bokas redaktører. Bidragsytere er Kriss Freyr Baldvinsson, Lillan Solsrud Buraas, Astrid Gillespie, Silje Gjertsen, Lisbeth Elvebakk, Per Jacob Gisholt, Sandra Kristina Hansen, Ove Edvard Hatlevik, Ellen Konstanse Hovik, Heidi Hvistendal, Harald Jarning, Evy Jøsok, Anders Heggenes Lauvstad, Anke Wiesenack Lillehauge, Birgitte Lund Nielsen, Siri Pettersen, Lars Reinholdtsen, Hanne Rinholm, Sofie Storkersen, Kirsten E. Thorsen, Karin Vedvik, Leikny Øgrim og Mona Liland Aabel.
Monica Johannesen er professor i IKT og digital kompetanse ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun underviser og forsker i fagfeltet digitalisering og læreres digitale kompetanse og har ledet og deltatt i en rekke prosjekter om digitalisering av utdanning.
Pål Lundberg er førstelektor i norskdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Han har lang erfaring som norsklærer i grunnskolen, og forskningsinteressene omfatter blant annet flerspråklighet, vurdering, praksisopplæring og profesjonell lærerkompetanse.
Bjørn Smestad er dosent i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet, og dosent II ved Høgskulen i Volda. Han har et bredt interessefelt innen lærerutdanning og har blant annet forsket på mangfoldsdimensjoner i matematikkfaget. Han har også deltatt i større forskningsprosjekter som har sett på hvordan lærerstudenter utvikler seg til profesjonsutøvere gjennom teori- og praksisstudier.

ISBN9788245048872
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245047806
Originalt formatEPUB
RedaktørerMonica JohannesenPål LundbergBjørn Smestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Tverrfaglighet har vært tema i skole og lærerutdanning lenge, og LK20 understreker viktigheten av å jobbe på tvers av fagdisipliner, blant annet gjennom de tverrfaglige temaene. I lærerutdanningen jobbes det med fagovergripende temaer, blant annet digital kompetanse, forsknings-og utviklingskompetanse og mangfoldskompetanse. Det er disse tre fagovergripende kompetansene denne boka har som omdreiningspunkt.
Ved å lese denne boka får du som lærerstudent og lærer inngående kjennskap til hva fagovergripende kompetanse for lærere er. Vi retter oppmerksomheten mot tverrfaglighet og fagovergripende mål i grunnskole og lærerutdanning - og hvilken kompetanse lærere trenger for å ivareta disse. Boka presenterer fagovergripende lærerkompetanser fra en rekke synsvinkler, med kapitler både fra læreres praksis i klasserommet og forskeres funn etter intervjuer og observasjoner. På denne måten framkommer et mangefasettert bilde. Gjennom kapitlene i denne boka kan alle som jobber med skole og lærerutdanning, få nye perspektiver på lærerens kompetanse, og også bedre forståelse av de mange perspektivene som finnes.
Monica Johannesen, Pål Lundberg og Bjørn Smestad er bokas redaktører. Bidragsytere er Kriss Freyr Baldvinsson, Lillan Solsrud Buraas, Astrid Gillespie, Silje Gjertsen, Lisbeth Elvebakk, Per Jacob Gisholt, Sandra Kristina Hansen, Ove Edvard Hatlevik, Ellen Konstanse Hovik, Heidi Hvistendal, Harald Jarning, Evy Jøsok, Anders Heggenes Lauvstad, Anke Wiesenack Lillehauge, Birgitte Lund Nielsen, Siri Pettersen, Lars Reinholdtsen, Hanne Rinholm, Sofie Storkersen, Kirsten E. Thorsen, Karin Vedvik, Leikny Øgrim og Mona Liland Aabel.
Monica Johannesen er professor i IKT og digital kompetanse ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Hun underviser og forsker i fagfeltet digitalisering og læreres digitale kompetanse og har ledet og deltatt i en rekke prosjekter om digitalisering av utdanning.
Pål Lundberg er førstelektor i norskdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet. Han har lang erfaring som norsklærer i grunnskolen, og forskningsinteressene omfatter blant annet flerspråklighet, vurdering, praksisopplæring og profesjonell lærerkompetanse.
Bjørn Smestad er dosent i matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet, og dosent II ved Høgskulen i Volda. Han har et bredt interessefelt innen lærerutdanning og har blant annet forsket på mangfoldsdimensjoner i matematikkfaget. Han har også deltatt i større forskningsprosjekter som har sett på hvordan lærerstudenter utvikler seg til profesjonsutøvere gjennom teori- og praksisstudier.

Om boka

ISBN9788245048872
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245047806
Originalt formatEPUB
RedaktørerMonica JohannesenPål LundbergBjørn Smestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde