Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Skriveboka : innføring i skriveopplæring
Kjersti BreivegaMagnhild Selås

Skriveboka : innføring i skriveopplæring

2019Nynorsk260 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Korleis kan vi støtte elevar i å bli gode skrivarar? Kva verktøy kan ein bruke på ulike steg i skrivinga, og kva tilbakemeldingar fungerer? Og korleis kan grammatikkundervisning integrerast i skriveopplæringa? Skriveboka. Innføring i skriveopplæring er ei lærebok i skrivedidaktikk. Dei ulike forfattarane presenterer skriving frå ei rekke vinklar, for å vise korleis ein best kan hjelpe elevane i å bli betre skrivarar. Boka tar føre seg kva former for skriving skulen har lagt vekt på og kva former for skriving gjeldande læreplan fremjar. Boka inkluderer eit mangfald av tekstlege uttrykk, elevgrupper og didaktiske grep. Alt er illustrert med talrike elevtekstar frå alle steg i grunnskulen. Målgruppa for boka er lærarstudentar og lærarar som underviser i norsk i grunnskulen.

ISBN9788252199505
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2018
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252195675
Originalt formatPDF
ForfattereKjersti BreivegaMagnhild Selås
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Korleis kan vi støtte elevar i å bli gode skrivarar? Kva verktøy kan ein bruke på ulike steg i skrivinga, og kva tilbakemeldingar fungerer? Og korleis kan grammatikkundervisning integrerast i skriveopplæringa? Skriveboka. Innføring i skriveopplæring er ei lærebok i skrivedidaktikk. Dei ulike forfattarane presenterer skriving frå ei rekke vinklar, for å vise korleis ein best kan hjelpe elevane i å bli betre skrivarar. Boka tar føre seg kva former for skriving skulen har lagt vekt på og kva former for skriving gjeldande læreplan fremjar. Boka inkluderer eit mangfald av tekstlege uttrykk, elevgrupper og didaktiske grep. Alt er illustrert med talrike elevtekstar frå alle steg i grunnskulen. Målgruppa for boka er lærarstudentar og lærarar som underviser i norsk i grunnskulen.

Om boka

ISBN9788252199505
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2018
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252195675
Originalt formatPDF
ForfattereKjersti BreivegaMagnhild Selås
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde