Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert
Peder Haug (red.)

Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert

2019Nynorsk295 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Kvalitet i opplæringa handlar om ulike sider ved arbeidet i skulen, slik det kjem fram i ei omfattande undersøking gjennomført av ei gruppe forskarar ved Høgskulen i Volda. I undersøkinga har ein observert undervisning i eit uvanleg stort omfang, og foreldre, elevar, lærarar og skuleleiarar har teke del i ei omfattande spørjeundersøking. Undersøkinga viser at det er store variasjonar og ulikskapar både innom og mellom skular på dei områda som er undersøkte. Eit heilt sentralt resultat er den store vekta på elevaktive arbeidsformer. Dei gir spesielle utfordringar når det gjeld å meistre elevmangfaldet og gi ei god opplæring som høver for alle elevar. For å lukkast med det er læraren og lærarkompetansen særs viktig. Undersøkinga tok særleg føre seg i faga engelsk, matematikk og norsk. Forskingsarbeidet gir eit godt grunnlag for å få innsikt i kva skule går ut på. Resultata er sentrale for å vurdere kvalitetane ved skulen, og gir eit utgangspunkt for å diskutere kva som eventuelt bør gjerast for å skape den skulen vi gjerne ville ha. Boka er skriven for forskarar, lærarutdannarar, lærarar, studentar og andre med interesse for skulen. Professor Peder Haug har leia undersøkinga og redigert boka.

ISBN9788252199987
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252180541
Originalt formatPDF
RedaktørerPeder Haug
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Kvalitet i opplæringa handlar om ulike sider ved arbeidet i skulen, slik det kjem fram i ei omfattande undersøking gjennomført av ei gruppe forskarar ved Høgskulen i Volda. I undersøkinga har ein observert undervisning i eit uvanleg stort omfang, og foreldre, elevar, lærarar og skuleleiarar har teke del i ei omfattande spørjeundersøking. Undersøkinga viser at det er store variasjonar og ulikskapar både innom og mellom skular på dei områda som er undersøkte. Eit heilt sentralt resultat er den store vekta på elevaktive arbeidsformer. Dei gir spesielle utfordringar når det gjeld å meistre elevmangfaldet og gi ei god opplæring som høver for alle elevar. For å lukkast med det er læraren og lærarkompetansen særs viktig. Undersøkinga tok særleg føre seg i faga engelsk, matematikk og norsk. Forskingsarbeidet gir eit godt grunnlag for å få innsikt i kva skule går ut på. Resultata er sentrale for å vurdere kvalitetane ved skulen, og gir eit utgangspunkt for å diskutere kva som eventuelt bør gjerast for å skape den skulen vi gjerne ville ha. Boka er skriven for forskarar, lærarutdannarar, lærarar, studentar og andre med interesse for skulen. Professor Peder Haug har leia undersøkinga og redigert boka.

Om boka

ISBN9788252199987
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252180541
Originalt formatPDF
RedaktørerPeder Haug
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde