Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Språkutvikling hos barn med språkvansker
Iréne Johansson

Språkutvikling hos barn med språkvansker

2020Bokmål374 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Språktrening etter Karlstadmodellen; 3 bøker i 1
Performative kommunikasjon, Ordstadium og Enkel grammatikk er en bok som gir forslag til språktrening i de tidlige stadiene av barnets språklige utvikling.
Boken er sammensatt av tre deler, der den første delen (Performative kommunikasjon) handler om barnets førspråklige kommunikasjon og forberedelser innenfor språkets framvekst. Den andre delen (Ordstadiet) er om de tidligste stadiene i den språklige utviklingen. Den tredje delen (Enkel gramamtikk) har fokus på utvikling og framvekst av grunnleggende grammatikk.

Den første delen av boken har som mål å stimulere den tidlige kommunikasjones innhold og bruk, men også kommunikasjonens verktøy som blikkontakt, lyd, gester og tegn. Bokens andre og tredje del inneholder praktiske øvelser som omfatter ulike deler av språket; ordforråd, grammatikk, fonologi/prosodi og pragmatikk i tillegg til en kort teoretiske begrunnelse til øvelsene.

Boken er tillegnet alle de barna som må kjempe for å utvikle sitt språk, og alle de voksne som hjelper og støtter barna i deres streben mot et mer avansert språrkferdighet.

Til boken finner du også arbeidsark som kan kjøpes og laste ned som pdf.

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

ISBN9788283600490
UtgiverInfo vest forlag
Originalt formatPDF
ForfattereIréne Johansson
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Språktrening etter Karlstadmodellen; 3 bøker i 1
Performative kommunikasjon, Ordstadium og Enkel grammatikk er en bok som gir forslag til språktrening i de tidlige stadiene av barnets språklige utvikling.
Boken er sammensatt av tre deler, der den første delen (Performative kommunikasjon) handler om barnets førspråklige kommunikasjon og forberedelser innenfor språkets framvekst. Den andre delen (Ordstadiet) er om de tidligste stadiene i den språklige utviklingen. Den tredje delen (Enkel gramamtikk) har fokus på utvikling og framvekst av grunnleggende grammatikk.

Den første delen av boken har som mål å stimulere den tidlige kommunikasjones innhold og bruk, men også kommunikasjonens verktøy som blikkontakt, lyd, gester og tegn. Bokens andre og tredje del inneholder praktiske øvelser som omfatter ulike deler av språket; ordforråd, grammatikk, fonologi/prosodi og pragmatikk i tillegg til en kort teoretiske begrunnelse til øvelsene.

Boken er tillegnet alle de barna som må kjempe for å utvikle sitt språk, og alle de voksne som hjelper og støtter barna i deres streben mot et mer avansert språrkferdighet.

Til boken finner du også arbeidsark som kan kjøpes og laste ned som pdf.

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Karlstadmodellen er basert på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materiell til språktrening. Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre og uavhengig av diagnose.

Om boka

ISBN9788283600490
UtgiverInfo vest forlag
Originalt formatPDF
ForfattereIréne Johansson
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde